MVE Přepeře II

  • Příjezová elektrárna vybudována na stávajícím jezu v Přepeřích u Turnova
  • Lokalita:
  • Katastrální území Přepeře
  • Vodní tok Jizera, říční km 76.31300
  • Nová MVE uvedena do provozu v roce 2019
  • Instalované soustrojí:
  • Kaplanova turbína o výkonu 270 kW

Informace o poskytnuté dotaci

Projekt: MVE Přepeře II - turbína

Pořízení soustrojí turbíny do nové MVE o celkovém výkonu 280 kW - Přímoproudová dvakrát regulovaná kaplanova turbína o průměru 1700mm typu PIT a asynchronní generátor o výkonu 280 kW.

Cílem projektu je zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů.