MVE Tanvald

 • MVE součástí bývalého textilního areálu
 • Lokalita:
 • Katastrální území Tanvald
 • Vodní toky Desná a Kamenice, říční km 16.32300
 • Původní soustrojí dvě vertikální spirální turbíny výrobce ČKD Blansko z roku cca 1950
 • Rekonstruována v roce 2012
 • Instalovaná soustrojí:
 • TG1 o výkonu 60 kW
 • TG2 o výkonu 133 kW
 • TG3 o výkonu 273 kW
 • TG4 o výkonu 408 kW
 • Celkový instalovaný výkon 874 kW