O společnosti

Společnost GIVERNY, a.s. se od počátku zaměřuje na výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů - malých vodních elektráren. V rámci svých aktivit společnost v roce 2009 provedla rekonstrukci a modernizaci MVE Semily - Řeky, v roce 2012 rekonstrukci MVE Tanvald a na přelomu roku 2019 a 2020 dokončila výstavbu nové MVE v Přepeřích u Turnova.